Нийслэлийн мэдээллийн төв ТББ дэргэдэх НИЙСЛЭЛ.mn сайт та бүхэнд зар сурталчилгааны шинэ боломжыг санал болгож байна. Дараахь хэлбэрүүдээр та бүхэн баннераа байршуулах боломжтой. 
  • Хөдөлгөөнт /flash/
  • Зурган
  • Видео
  • Текст зэрэг таны хүссэн хэлбэр хэмжээгээр зорилтот хэрэглэгчдэд хандан өөрийн бизнес, үйл ажиллагаагааг олон давуу талтайгаар сурталчлах боломжтой.

Мэдээний тариф 

Мэдээний төрөл
Хугацаа
Нэгж үнэ
1
Онцлох мэдээ
1 өдөр буюу 24 цаг
220 000
2
Шинэ мэдээ
1 өдөр буюу 24 цаг
120 000
3
Сэдвийн онцлох мэдээ
1 өдөр буюу 24 цаг
160 000
4
Фото мэдээ
2 өдөр буюу 48 цаг
160 000
5
Видео мэдээ
2 өдөр буюу 48 цаг
160 000

Баннерын тариф 

Төрөл
Тайлбар
Хэмжээ
Хугацаа
Нэгж үнэ /₮/
A1
Хэвтээ баннер толгой хэсэгт бүх хуудаст харагдна.
1200x120
30 хоног
1 000 000
A2
Дөрвөлжин баннер бүх хуудаст харагдна
300x250
30 хоног
800 000
A3
Нүүр хуудаст зөвхөн
Онцлох мэдээний дээр тогтмол харагдна
860x120
30 хоног
600 000
B1
Нүүр хуудас болон мэдээ уншихад харагдна.
300x250
30 хоног
600 000
B2
Нүүр хуудаст зөвхөн харагдна
1200x120
30 хоног
300 000
C1
Мэдээ уншихад харагдна
1200x120
30 хоног
200 000

Урамшуулал:

Сарын хугацаатай баннер байршуулбал
+ 7 хоног
Улирлын хугацаатай баннер байршуулбал
+ 1 сар
Жилийн хугацаатай баннер байршуулбал
+ 4 сар